داستان آبیدیک
معنی کلمه s transform ، معنی اصطلاح s transform ، به s transform چی می گن؟ ، s transform چی می شه؟، واژه s transform ، معادل s transform ، s transform synonym , s transform definition , s transform meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 268 میلی ثانیه.