داستان آبیدیک
معنی کلمه wave shape ، معنی اصطلاح wave shape ، به wave shape چی می گن؟ ، wave shape چی می شه؟، واژه wave shape ، معادل wave shape ، wave shape synonym , wave shape definition , wave shape meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.