داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

xpkLoRel 27 آبان 1401
555
4    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
3    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1����%2527%2522
3    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
@@GfonD
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
VGhLSB5I')) OR 816=(SELECT 816 FROM PG_SLEEP(15))--
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1'"
1    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
SKrbawdu') OR 81=(SELECT 81 FROM PG_SLEEP(15))--
1    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
OAeWliOX' OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))--
1    0
« 1 2 3 4 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code