داستان آبیدیک
معنی کلمه juxaposition ، معنی اصطلاح juxaposition ، به juxaposition چی می گن؟ ، juxaposition چی می شه؟، واژه juxaposition ، معادل juxaposition ، juxaposition synonym , juxaposition definition , juxaposition meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 247 میلی ثانیه.