داستان آبیدیک
معنی کلمه juvenilely ، معنی اصطلاح juvenilely ، به juvenilely چی می گن؟ ، juvenilely چی می شه؟، واژه juvenilely ، معادل juvenilely ، juvenilely synonym , juvenilely definition , juvenilely meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 201 میلی ثانیه.