داستان آبیدیک
معنی کلمه k feldspar ، معنی اصطلاح k feldspar ، به k feldspar چی می گن؟ ، k feldspar چی می شه؟، واژه k feldspar ، معادل k feldspar ، k feldspar synonym , k feldspar definition , k feldspar meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 181 میلی ثانیه.