داستان آبیدیک
معنی کلمه wavelength division multiplexing ، معنی اصطلاح wavelength division multiplexing ، به wavelength division multiplexing چی می گن؟ ، wavelength division multiplexing چی می شه؟، واژه wavelength division multiplexing ، معادل wavelength division multiplexing ، wavelength division multiplexing synonym , wavelength division multiplexing definition , wavelength division multiplexing meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 305 میلی ثانیه.