داستان آبیدیک
معنی کلمه wavelet coefficients ، معنی اصطلاح wavelet coefficients ، به wavelet coefficients چی می گن؟ ، wavelet coefficients چی می شه؟، واژه wavelet coefficients ، معادل wavelet coefficients ، wavelet coefficients synonym , wavelet coefficients definition , wavelet coefficients meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 255 میلی ثانیه.