آبی دیکشنری

مراجعه به دیکشنری یکی از ضروریات زبان‌آموزان و محققان است. البته اکثر افراد هم به تناوب به دیکشنری مراجعه می‌کنند. در این سایت یک دیکشنری کاربردی، آنلاین و رایگان به نام آبی دیکشنری در اختیار شماست. از جستجو در دیکشنری لذت ببرید!

فارسی
79,228

آبی دیکشنری ، جامع ترین لغت نامه تخصصی آنلاین ، ارائه‌ای از سایت ترجمه تخصصی شبکه مترجمین ایران

ENGLISH
123,198

Dictionary

The dictionary is a reference book containing words usually alphabetically arranged along with information about their forms, pronunciations, functions, etymologies, meanings, and syntactical and idiomatic uses. Abi Dictionary is a reference site listing terms or names important to a particular subject or activity along with discussion of their meanings and applications.

آبی دیکشنری همراه

می‌توانید آبی دیکشنری را به راحتی در گوشی همراه خود نصب کنید.

برنامه آبی دیکشنری
دیکشنری فارسی
دیکشنری انگلیسی