داستان آبیدیک

آبی دیکشنری

مراجعه به دیکشنری یکی از ضروریات زبان‌آموزان و محققان است. البته اکثر افراد هم به تناوب به دیکشنری مراجعه می‌کنند. در این سایت یک دیکشنری کاربردی، آنلاین و رایگان به نام آبی دیکشنری در اختیار شماست. از جستجو در دیکشنری لذت ببرید!

فارسی
86,764

سایت آبی دیکشنری، جامع ترین لغت نامه تخصصی آنلاین

ENGLISH
146,645

Dictionary

The dictionary is a reference book containing words usually alphabetically arranged along with information about their forms, pronunciations, functions, etymologies, meanings, and syntactical and idiomatic uses. Abi Dictionary is a reference site listing terms or names important to a particular subject or activity along with discussion of their meanings and applications.

آبی دیکشنری همراه

می‌توانید آبی دیکشنری را به راحتی در گوشی همراه خود نصب کنید.

برنامه آبی دیکشنری

سایت آبی دیکشنری با منابع اختصاصی

برای غنی‌تر کردن نتایج جستجو و آوردن معانی بیشتر برای کلمات، در سایت آبی دیکشنری علاوه بر استفاده از منابع متداولی نظیر آکسفورد و لانگمن، از منابع ارزشمند دیگری به شرح زیر استفاده شده است:

دیکشنری اصطلاحات آمریکایی و افعال دو کلمه‌ای

این دیکشنری پوشش کاملی از اصطلاحات آمریکایی را پوشش می‌دهد و مرجع کاملی برای زبان‌آموزان ESL است. بیش از 24,000 اصطلاح در این دیکشنری آورده شده است.

دیکشنری اصطلاحات آمریکن هریتیج

این دیکشنری شامل بیش از 10,000 اصطلاح است. اصطلاحاتی که نقشی بیش از آنچه به نظر می‌آیند در کلیت زبان ایفا می‌کنند. این اصطلاحات شامل افعال دو کلمه‌ای، ضرب‌المثل‌ها، اصوات و پاره‌های سخن هستند.

دیکشنری کالوکیشن‌ها یا هم‌آیندهای آکسفورد

به کمک این دیکشنری می‌توان جملات انگلیسی را به صورت اصیل و آن‌طور که خود انگلیسی زبانان می‌گویند، بیان کرد. بیش از 250,000 هزار هم‌آیی و 75,000 مثال در این اثر از انتشارات آکسفورد بیان شده‌است.

دیکشنری افعال دو کلمه‌ای کمبریج

در ویرایش جدید این دیکشنری معنی کامل بیش از 6,000 فعل به صورت کامل تشریح شده‌است، تا زبان‌آموزان بتوانند به دشواری‌هایی موجود در یادگیری این افعال غلبه کنند.

دیکشنری فارسی
دیکشنری انگلیسی