داستان آبیدیک
معنی کلمه Kymogram ، معنی اصطلاح Kymogram ، به Kymogram چی می گن؟ ، Kymogram چی می شه؟، واژه Kymogram ، معادل Kymogram ، Kymogram synonym , Kymogram definition , Kymogram meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 253 میلی ثانیه.