داستان آبیدیک
معنی کلمه Kymography ، معنی اصطلاح Kymography ، به Kymography چی می گن؟ ، Kymography چی می شه؟، واژه Kymography ، معادل Kymography ، Kymography synonym , Kymography definition , Kymography meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 264 میلی ثانیه.