داستان آبیدیک
معنی کلمه Kymograph ، معنی اصطلاح Kymograph ، به Kymograph چی می گن؟ ، Kymograph چی می شه؟، واژه Kymograph ، معادل Kymograph ، Kymograph synonym , Kymograph definition , Kymograph meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 250 میلی ثانیه.