داستان آبیدیک
معنی کلمه kyphosis ، معنی اصطلاح kyphosis ، به kyphosis چی می گن؟ ، kyphosis چی می شه؟، واژه kyphosis ، معادل kyphosis ، kyphosis synonym , kyphosis definition , kyphosis meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 180 میلی ثانیه.