داستان آبیدیک
معنی کلمه elide ، معنی اصطلاح elide ، به elide چی می گن؟ ، elide چی می شه؟، واژه elide ، معادل elide ، elide synonym , elide definition , elide meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 186 میلی ثانیه.