داستان آبیدیک
معنی کلمه eligibility ، معنی اصطلاح eligibility ، به eligibility چی می گن؟ ، eligibility چی می شه؟، واژه eligibility ، معادل eligibility ، eligibility synonym , eligibility definition , eligibility meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.