داستان آبیدیک
معنی کلمه elision ، معنی اصطلاح elision ، به elision چی می گن؟ ، elision چی می شه؟، واژه elision ، معادل elision ، elision synonym , elision definition , elision meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 229 میلی ثانیه.