داستان آبیدیک
معنی کلمه ellipsoid ، معنی اصطلاح ellipsoid ، به ellipsoid چی می گن؟ ، ellipsoid چی می شه؟، واژه ellipsoid ، معادل ellipsoid ، ellipsoid synonym , ellipsoid definition , ellipsoid meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 204 میلی ثانیه.