داستان آبیدیک
معنی کلمه elites ، معنی اصطلاح elites ، به elites چی می گن؟ ، elites چی می شه؟، واژه elites ، معادل elites ، elites synonym , elites definition , elites meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 148 میلی ثانیه.