داستان آبیدیک
معنی کلمه elixir ، معنی اصطلاح elixir ، به elixir چی می گن؟ ، elixir چی می شه؟، واژه elixir ، معادل elixir ، elixir synonym , elixir definition , elixir meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 163 میلی ثانیه.