داستان آبیدیک
معنی کلمه elliptical ، معنی اصطلاح elliptical ، به elliptical چی می گن؟ ، elliptical چی می شه؟، واژه elliptical ، معادل elliptical ، elliptical synonym , elliptical definition , elliptical meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.