داستان آبیدیک
معنی کلمه ellipse ، معنی اصطلاح ellipse ، به ellipse چی می گن؟ ، ellipse چی می شه؟، واژه ellipse ، معادل ellipse ، ellipse synonym , ellipse definition , ellipse meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 194 میلی ثانیه.