داستان آبیدیک
معنی کلمه elimination ، معنی اصطلاح elimination ، به elimination چی می گن؟ ، elimination چی می شه؟، واژه elimination ، معادل elimination ، elimination synonym , elimination definition , elimination meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 197 میلی ثانیه.