داستان آبیدیک
معنی کلمه ellipsometric ، معنی اصطلاح ellipsometric ، به ellipsometric چی می گن؟ ، ellipsometric چی می شه؟، واژه ellipsometric ، معادل ellipsometric ، ellipsometric synonym , ellipsometric definition , ellipsometric meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 208 میلی ثانیه.