داستان آبیدیک
معنی کلمه elliptic ، معنی اصطلاح elliptic ، به elliptic چی می گن؟ ، elliptic چی می شه؟، واژه elliptic ، معادل elliptic ، elliptic synonym , elliptic definition , elliptic meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 185 میلی ثانیه.