داستان آبیدیک
معنی کلمه informed consent ، معنی اصطلاح informed consent ، به informed consent چی می گن؟ ، informed consent چی می شه؟، واژه informed consent ، معادل informed consent ، informed consent synonym , informed consent definition , informed consent meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 216 میلی ثانیه.