داستان آبیدیک

juvenile crime


فارسی

1 روان شناسی و مشاوره:: جرایم کودکان و نوجوانان

Sample Issue: Juvenile Crime Causes of juvenile crime Effects of publicity on juvenile crime Will publicizing young people's crimes deter juvenile crime? Should all juvenile crimes be han- dled alike?

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code