داستان آبیدیک

juvenile crime


فارسی

1 روان شناسی و مشاوره:: جرایم کودکان و نوجوانان

Sample Issue: Juvenile Crime Causes of juvenile crime Effects of publicity on juvenile crime Will publicizing young people's crimes deter juvenile crime? Should all juvenile crimes be han- dled alike?

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه juvenile crime ، معنی اصطلاح juvenile crime ، به juvenile crime چی می گن؟ ، juvenile crime چی می شه؟، واژه juvenile crime ، معادل juvenile crime ، juvenile crime synonym , juvenile crime definition , juvenile crime meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 222 میلی ثانیه.