داستان آبیدیک

juvenile justice system


فارسی

1 حقوق:: نظام عدالت نوجوانان

Some even may recall the landmark case of In re Gault (1967) that led to many of the changes we now accept as commonplace in the juvenile justice system and process. In the 1980s, other scholars also began to have an effect on the practitioners' views of the mission of the juvenile justice system. BARJ principles, practices, and goals provide an ideal framework for a juvenile justice system that is interested in holding offenders accountable for their crimes, enhancing community safety, and fostering a reintegration process that enhances the capabilities of youthful offenders and improves relationships within the community (see Bazemore & Maloney, 1994; Bazemore & Umbreit, 1998; Moeser, 1997). One model which the juvenile justice system utilizes to explain why some juveniles become delinquent and others do not is based upon identifying risk and protective factors (see Appendix D for a summary of risk and protective factors). Other components of the juvenile justice system can enhance the law enforcement's role in reentry through sharing of knowledge and building partnerships.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code