داستان آبیدیک
معنی کلمه Lyrism ، معنی اصطلاح Lyrism ، به Lyrism چی می گن؟ ، Lyrism چی می شه؟، واژه Lyrism ، معادل Lyrism ، Lyrism synonym , Lyrism definition , Lyrism meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.