داستان آبیدیک
معنی کلمه Lysenkoism ، معنی اصطلاح Lysenkoism ، به Lysenkoism چی می گن؟ ، Lysenkoism چی می شه؟، واژه Lysenkoism ، معادل Lysenkoism ، Lysenkoism synonym , Lysenkoism definition , Lysenkoism meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 190 میلی ثانیه.